Copyright 2020 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

 

W naszym przedszkolu stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka, dlatego też dzieci mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach rozwijających talenty, pasje i zainteresowania.

Wśród nich są prowadzone na terenie placówki zajęcia teatralne, których głównym celem jest podejmowanie różnorodnych działań wpływających na prawidłowy rozwój małego człowieka, budowanie jego wrażliwości, wzmacnianie poczucia własnej wartości, nauka współpracy i współdziałania, rozwijanie wyobraźni i kreatywności w zetknięciu z dwoma rodzajami przestrzeni: realnej i fantastycznej. Podczas zabawy w teatr dzieci  eksperymentują rytmem, głosem i  ruchem.

Bawimy się świetnie, a póki co kilka wspomnień z naszego ostatniego występu - „Królewna Śnieżka”. Kto pamięta?