Copyright 2020 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

About the project „This is my country”: Introducing the country and region, its traditions, customs, culture, symbols to the project participants from different countries.

W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 wszystkie dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie brały udział w realizacji projektu eTwinning „This is my country”. Podczas pracy nad projektem, dzieci zbierały informacje o regionie, w którym mieszkają oraz wiadomości o Polsce, realizowały tematykę kompleksową: „ Warmia mój region” oraz „Poznaj mój kraj”. Zdjęcia wraz z opisem zamieszczane były na platformie. Na podsumowanie działań wszystkie Grupy realizowały tematykę tygodniową „Podróże małe i duże”.

Dzieci poznały wybrane kraje biorące udział w Projekcie ETwinning: Rumunia, Ukraina, Turcja, Litwa, Chorwacja- zabytki, budowle, potrawy, dziecięce zabawy, bajki itd., kształtowaliśmy postawy tolerancji i szacunku wobec obywateli innych krajów. Podczas imprezy przedszkolnej „Viva Espania Ole!” wszystkie dzieci mogły zobaczyć zamieszczoną poniżej prezentację.