Copyright 2020 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

          Informujemy, że z dniem 31.12.2019 r. traci ważność wykorzystywany w przedszkolu „System Ewidencji Czasu Pobytu Dzieci w Przedszkolu“. W związku z tym tracą też ważność Karty do logowania  i wylogowywania pobytu dziecka w przedszkolu (nadal można nimi otwierać drzwi).

         Z dniem 01.01.2020 r. w olsztyńskich miejskich przedszkolach będzie wdrożony nowy system „Ewidencji Czasu Pobytu Dziecka“ w Przedszkolu i nowe Karty umożliwiające jego rozliczanie.

        Do logowania w systemie będą mogli Państwo wykorzystać Olsztyńskie Karty Miejskie po uprzednim przypisaniu ich do dziecka. Proszę o udostępnienie numerów Kart w celu wpisania ich do systemu.

         Ponadto każde dziecko otrzyma jedną dodatkową Kartę do logowania się w systemie.  Proszę o zgłaszanie się po odbiór Kart do sekretariatu.