Copyright 2020 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

CZYM JEST eTWINNING?

 

eTwinning to współpraca szkół europejskich, która odbywa się  przy pomocy mediów elektronicznych, a także upowszechnia szkolenia nauczycieli. eTwinning jest jedynym programen Unii Europejskiej, który zajmuje się popularyzacją idei wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w placówkach europejskich. Projekty realizowane poprzez platformę eTwinning zakładają komunikację pomiędzy szkołami i wspólne wykonywanie zadań za pośrednictwem Internetu, co prowadzi do wzajemnej współpracy opartej na wykonywaniu wspólnych działań, a także wymianie informacji i materiałów do nauki.  

W programie eTwinning biorą udział wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Macedonia, Norwegia i Turcja, jak i również kraje sąsiadujące z Unią Europejską jak Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Tunezja.

Najważniejsze w projektach realizowanych przez eTwinning są:

  • wykorzystanie nowoczesnych form przekazywania danych jak Internet, komputer, aparat cyfrowy, kamera czy tablica multimedialna. Są to formy przekazu atrakcyjne dla dzieci, które inspirują i zachęcają je do działalności;
  • nauka języków obcych, obycie dziecka z językiem i kształtowanie kompetencji komunikacyjnych;
  • tematyka projektu jest związana z podstawą programową, a prezentowane treści realizowane są z użyciem aktywnych metod pracy z dzieckiem, co sprzyja lepszemu przyswajaniu informacji przez dzieci.


Na podstawie: etwinning.net i etwinning.pl opracowała Joanna Adaśko.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij logo eTwinning!