Copyright 2021 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

O projekcie

Będziemy się uczyć jak dzieci za granicą obchodzą Dzień Mamy i Taty i budować międzynarodowe znajomości. Będziemy poszerzać wiedzę dzieci o regionalnych obyczajach i tradycjach.
About the project
We are going to learn how children abroad celebrate Mother and Father's Days and build international friendship. We are going to popularize knowledge about regional customs and traditions.

Plan działania

Dzieci będą:
1.    Przedstawiać siebie oraz swoich rodziców (ilustracje, zdjęcia).
2.    Rysować obrazki „Dzień Mamy i Taty w naszym kraju”.
3.    Wykonywać samodzielnie prezenty dla mamy i taty.
4.    Śpiewać piosenki po angielsku.
5.    Grać na instrumentach muzycznych i śpiewać w swoim ojczystym języku
6.    Przygotowywać tematyczne tablice w salach.
Action Plan
Our students will:
1.    introduce themselves, their mothers and fathers
2.    draw pictures about mother and father's days in their countries,
3.    make crafts for mother and father,
4.    sing songs in english
5.    play musical instruments and sing in their native language
1.    Preparing mothers and fathers day board at schools