Copyright 2020 - Custom text here
 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

 • Przedszkole Miejskie Nr 5

18 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej w Nawiadach odbyła się konferencja szkoleniowa „Szkoła Promująca Zdrowie”. Przybyło wielu przedstawicieli placówek oświatowych, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas starania się o uzyskanie certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Przedstawiciele Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie – pani dyrektor Anna Kanterewicz – Karapyta oraz koordynator Dagmara Grams - Lesińska i Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie – pani dyrektor Danuta Podhorodecka oraz kooordynator Marta Gontarska - przedstawili prezentacje multimedialne wskazujące procedury uzyskiwania tych certyfikatów. Podczas spotkania można było wymienić się z przedstawicielami szkół i przedszkoli wiedzą dotyczącą podejmowania starań o uzyskanie bądź rozważanie wdrożenia projektu w zakresie: tworzenia szkoły promującej zdrowie, autoewaluacja działań w szkole jako droga do uzyskania certyfikatu oraz korzyści dla dzieci, młodzieży i placówek wynikające z realizacji projektu.

Źródło i zdjęcia z wydarzenia:

https://sp-nawiady.edupage.org/#

27 listopada 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał to prestiżowe wyróżnienie 22 przedszkolom i 32 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w Polsce.

Uroczystość otworzyła Marzenna Habib, p.o dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

 • Iwonę Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 • Agnieszkę Ludwin – zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN;
 • Beatę Nawrocką – starszego specjalistę w DWKI MEN;
 • Barbarę Woynarowską –przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”;
 • Annę Oblacińską – kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka;
 • dr Małgorzatę Gajewską –adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Przewlekłych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego;
 • dr Magdalenę Woynarowską-Sołdan z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Iwonę Sudak – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;
 • dyrektorów przedszkoli i szkół oraz wojewódzkich, rejonowych, przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programu.

Wiceminister edukacji Iwona Michałek pogratulowała laureatom otrzymania wyróżnienia. Podkreśliła, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Przyznanie certyfikatu to formalne uznanie dla wysiłków całej społeczności szkolnej realizującej długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia.

Profesor Barbara Woynarowska przedstawiła filary i wartości w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE – Schools for Health in Europe Network Foundation). Valentina Todorovska-Sokołowska omówiła procedurę nadawania krajowych certyfikatów. Dyrektor Marzenna Habib podziękowała Krajowemu Koordynatorowi oraz Zespołowi za skuteczne upowszechnianie programu w Polsce.

Krajowe Certyfikaty „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” wręczyły laureatom wiceminister Iwona Michałek i prof. Barbara Woynarowska. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały przedszkola i szkoły z 13 województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Dołączyły do grona 310 placówek, które już posiadają Krajowy Certyfikat.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole i szkoła pracują zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie/szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” realizowany jest w Polsce od 1992 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę przedszkola i szkoły.

Przystąpienie do programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą placówki. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności przedszkolnej czy szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda placówka promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej/szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda placówka promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami.

Krajowy Certyfikat „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie” w roku 2019 otrzymały:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Oleśnicy
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Świebodzicach
 • Zespół Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie
 • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
 • Miejskie Przedszkole nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” w Zielonej Górze
 • Przedszkole Miejskie nr 23 im. Małego Tygryska Pietrka w Gorzowie Wlkp.
 • Szkoła Podstawowa w Trzebiczu
 • Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku
 • Przedszkole nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie
 • Szkoła Podstawowa w Słupi
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi
 • Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Makowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim
 • Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
 • Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku
 • Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie
 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu
 • Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli
 • Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu
 • Przedszkole Miejskie nr 13 w Mielcu
 • Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie
 • Przedszkole nr 2 w Łapach
 • Przedszkole Miejskie nr 27 w Sosnowcu
 • Przedszkole nr 1 w Chorzowie
 • Przedszkole nr 25 w Zabrzu
 • Przedszkole Miejskie nr 10 w Jaworznie
 • Miejskie Przedszkole nr 52 w Katowicach
 • Przedszkole nr 38 w Zabrzu
 • Przedszkole Miejskie nr 28 w Sosnowcu
 • Przedszkole Miejskie nr 15 w Jaworznie
 • Miejskie Przedszkole nr 12 w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa w Stanowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Opatowie
 • Szkoła Podstawowa nr 26 im. Rodła w Zabrzu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Katowicach
 • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie
 • Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie
 • Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie
 • Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku
 • Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Krzyżu Wielkopolskim

 

Źródło i zdjęcia:

https://www.ore.edu.pl/2019/11/wreczenie-krajowych-certyfikatow-przedszkole-i-szkola-promujace-zdrowie/