Copyright 2020 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5


PRZEDSZKOLE MARZEŃ

 

Nasza 5 to się wie, każdy tu przychodzić chce.
To przedszkole wymarzone na Jarotach położone.
Wszyscy chłopcy i dziewczynki mają tu wesołe minki.
W konkursach i akcjach udział bierzemy,
bo najlepsi być pragniemy.
Rozwój wszechstronny dzieci rozwijamy,
wielką z tego satysfakcję odczuwamy!
Więc swe dziecko tutaj zapisz, na opiekę dobrą trafisz.

 

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Olsztynie położone jest na obrzeżach osiedla Generałów, przy ul. Generała Maczka 11 wśród sadów oraz bliskiej okolicy rzeki Łyny. Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w marcu 2012 roku.

W przedszkolu działa 7 nowocześnie wyposażonych oddziałów oraz sala do zajęć indywidualnych. W przedszkolu przewiduje się tworzenie grup łączonych – dzieci w różnym wieku. Na terenie przedszkola znajduje się duży plac zabaw wyposażony w sprzęt umożliwiający zaspokojenie potrzeby ruchu przez dzieci. Przedszkole posiada również własną kuchnię, w której przygotowywane są dla dzieci smaczne i zdrowe posiłki.

Na uwagę zasługuje również fakt, że przedszkole zbudowane jest w nowoczesnej technologii, a cały budynek dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Przedszkole objęte jest systemem monitoringu a dostęp do wnętrza budynku posiadają wyłącznie uprawnione osoby- czytnik kart przeznaczony do otwierania drzwi.

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra. Nauczyciele posiadają również uprawnienia dodatkowe umożliwiające podjęcie w przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i specjalistycznej, której potrzebują wychowankowie. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli oparte są na stosowaniu metod aktywnych, angażujących dzieci w cały proces dydaktyczny, a także nauczyciele stosują w swojej pracy techniki multimedialne. W ramach współpracy z rodzicami i środowiskiem przedszkole odwiedzają goście, którzy włączają się w proces dydaktyczny dzieci.

W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Bezpieczny przedszkolak – klucz do samodzielności”, której celem głównym jest upowszechnianie i podniesienie poziomu umiejętności dziecka związanych z zaspokojeniem potrzeb poczucia bezpieczeństwa.

W roku 2013 przedszkole opracowało strategię rozwoju na lata 2013-2017, której celem jest wychowanie absolwenta, który prezentuje postawy przedsiębiorcze i jest dostosowany do warunków funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości. Jest gotowy do podjęcia obowiązku szkolnego przez wspomaganie rozwoju poszczególnych rodzajów inteligencji. Funkcjonuje samodzielnie w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, a także bierze aktywny udział we współpracy międzynarodowej.
Prowadzimy dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

Organizujemy wiele imprez integrujących społeczność przedszkolną, m.in.: „Bal jesieni”, „Święto Pluszowego Misia”, „Pasowanie na przedszkolaka”, „Mikołajki”, „Bal karnawałowy”, „Powitanie wiosny”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Dziecka”, „Festyn Rodzinny”.
Odwiedzają nas przyjezdne teatrzyki, w przedszkolu odbywają się także koncerty w wykonaniu muzyków z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Zapraszamy na zajęcia ciekawych gości prezentujących swoje zawody i pasje.
Współpracujemy z wieloma instytucjami, m.in.: biblioteką ABECADŁO, PGNiG, ARR, UW-M, Policją, Strażą Pożarną, PPP Nr 3, OZK.
Przedszkole podkreśla swoją odrębność oraz specyfikę przez gazetkę przedszkolną i regularnie aktualizowaną stronę internetową.

 

 

 

1. DUŻE SALE

 

Duże przestronne sale wyposażone w estetyczne, kolorowe meble, dostosowane do wzrostu dzieci, różnorodne pomoce oraz zabawki edukacyjne umożliwią zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci: bezpieczeństwa, ruchu, zabawy, działania, eksperymentowania oraz poznawania i ekspresji. Pozwolą też na tworzenie ośrodków (kącików zainteresowań) służących do podejmowania przez dzieci różnorodnej działalności: plastycznej, muzycznej, teatralnej i ruchowej.
2. NOWOCZESNA KUCHNIA


Nowoczesna kuchnia przedszkolna jest duża i dobrze wyposażona. Posiada zaplecze w postaci: zmywalni, dwóch rozdzielni posiłków, obieralni jarzyn, chłodni, magazynów żywnościowych, szatni i toalet dla kucharek. Kuchnia właściwa ma bezpośrednie połączenie windą z rozdzielnią, co gwarantuje gorący i higieniczny posiłek dla dzieci. Wyposażenie kuchni oraz sprzęt kuchenny do przygotowywania posiłków jest zgodny z zasadami systemu HACAP.

 

 


3. PLACE ZABAW


Wokół przedszkola są 2 place zabaw, dla dzieci młodszych i starszych. Tu przedszkolaki mogą wypoczywać, jak też zaspokajać naturalną potrzebę ruchu. Atrakcyjny sprzęt sportowy jest zgodny z certyfikatami jakości i bezpieczeństwa. Ponadto dzieci młodsze mogą korzystać ze świeżego powietrza wychodząc z sal bezpośrednio na piękny duży taras.
4. ŁAZIENKI


Każda grupa posiada oddzielną, estetyczną i odpowiednio wyposażoną łazienkę, zarówno przy salach, jaki i na holach znajdują się dodatkowe toalety dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W tym otoczeniu maluchy wykonają kolejny krok na drodze do kształtowania nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.