Copyright 2020 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5


6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do grup, swobodne zabawy rówieśnicze, zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka.

8:00 – 8:15
Powitanie w kręgu – rozmowy na tematy bliskie i ważne dzieciom zgodne z ich zainteresowaniami i potrzebami. Zabawy integracyjne ze śpiewem, ruchowe, taneczne. Zaplanowanie dnia.

8:15 – 8:45
Czynności sanitarno – higieniczne. Śniadanie

8:45 – 10:00
Zajęcia i zabawy organizowane przez nauczycielkę z całą grupą i indywidualnie. Realizacja programów prozdrowotnych i profilaktycznych. Uroczyste obchodzenie urodzin dziecka. Swobodne zabawy rówieśnicze. Wycieczki.

10:00 – 10:15
II śniadanie

11:30 – 12:00
Czynności sanitarno – higieniczne. Obiad – zupa

12:00 – 14:00
Odpoczynek na leżakach – grupy młodsze. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie – odpoczynek przy muzyce, zabawy relaksacyjne, słuchanie tekstu czytanego, swobodne zabawy rówieśnicze. Zajęcia dodatkowe.

14:15 – 14:30
Obiad – II danie

14:30 – 16:30
Zabawy wspomagające indywidualny rozwój dziecka, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.