Copyright 2020 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

Szanowni Rodzice
Informujemy, że rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 5 na rok szkolny 2019/2020 będzie trwała w okresie od 19 marca 2019 r. od godz. 8:00 do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00.
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola od 8 marca do 18 marca br. składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w Zarządzeniu nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z:
1. USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
2. UCHWAŁĄ Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
3. Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Olsztynie.

4. Terminy Rekrutacji

5. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2019/2020